Tổ chức nhà trường
 • Tổ chức Công đoàn

  09-01-2015

  Chi tiết
 • Chi bộ Đảng

  09-01-2015

  Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Trại, năm học 2008-2009 có 16 Đảng viên (22,9%); đến năm học 2014-2015 có 41Đảng viên (63,1%)

  Chi tiết
 • Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

  09-01-2015

  Năm học 2013-2014 Liên đội gồm 28 Chi đội với 1164 đội viên. Tổ chức Đội đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và Đoàn TN nhà trường, hỗ trợ đắc lực cho nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

  Chi tiết
 • Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  09-01-2015

  Nhà trường có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Trại. Năm học 2013-2014, Chi đoàn có 24 đoàn viên giáo viên

  Chi tiết