Tổ chức nhà trường

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNhà trường có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vĩnh Trại. Năm học 2013-2014, Chi đoàn có 24 đoàn viên giáo viên

 Đoàn viên giáo viên là nòng cốt trong mọi phong trào, thực sự là cánh tay phải đắc lực của Chi bộ Đảng nhà trường, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo và phối hợp hoạt động trong mọi hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Đoàn viên luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học, đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, thường xuyên cập nhật thông tin và làm tốt công tác tự bồi dưỡng CNTT trong nhà trường. Chi đoàn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, cũng như các đợt quyên góp ủng hộ, các việc làm tình nghĩa như: phối hợp cùng với chi đoàn phường Vĩnh Trại làm tốt công tác chăm sóc khu lưu niệm tượng đài Hồ Chí Minh 2 lần/ năm; thực hiện hiến máu nhân đạo 3 lần/ 3 năm.

Từ năm học 2008 – 2009 đến năm học 2013-2014 liên tục đạt Chi đoàn vững mạnh.


Bình luận


Gửi bình luận của bạn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Mã bảo vệ


Nhập mã bảo vệBình luận của bạn sẽ được ban quản trị duyệt trước khi đăng lên website