Tổ chức nhà trường

Tổ chức Công đoàn Công đoàn cơ sở nhà trường thuộc Công đoàn giáo dục Thành phố. Năm học 2013-2014 có 62 đoàn viên, sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn. Tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác động viên đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kỉ luật lao động, đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành, làm tốt công tác động viên thăm hỏi, ủng hộ hỗ trợ theo sự chỉ đạo của công đoàn ngành. Động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

 Kết quả: từ năm học 2008-2009 đến năm học 2013-2014 trường THCS Vĩnh Trại liên tục đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.


Bình luận


Gửi bình luận của bạn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Mã bảo vệ


Nhập mã bảo vệBình luận của bạn sẽ được ban quản trị duyệt trước khi đăng lên website