Giới thiệu nhà trường

Đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh TrạiCán bộ quản lý: Có 03 đ/c

- Trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định ( 2 Đại học, 1 Thạc sĩ)

- Trình độ nghiệp vụ quản lý: Đã tham gia học và hoàn thành chương trình đào tạo cán bộ quản lý giáo dục.

- Ban giám hiệu đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. 

Trình độ đào tạo

Đến nay nhà trường có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ đạt chuẩn đào tạo, tỉ lệ giáo viên trên lớp đạt 56/29 = 1,9 GV/lớp.

Tổ chuyên môn

2014-2015

Tổng số

Trình độ đào tạo

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Văn – Sử

18

7

10

0

Toán – Lí

18

12

6

0

Sinh – Hóa – Địa – Thể dục

9

6

6

0

Ngoại ngữ–Âm nhạc–Mỹ thuật

12

5

1

2

Cộng:

56

30

23

2

Đội ngũ nhân viên.

 Hằng năm, cán bộ nhân viên được tham gia bồi dưỡng về nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm học

Tổng số

Trình độ đào tạo

ĐH

TC

Khác

2014-2015

6

2

1

1

2

Đến nay nhà trường có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ đạt chuẩn đào tạo, tỉ lệ giáo viên trên lớp đạt 56/29= 1,9 GV/lớp.

  • Nhà trường luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với các trường trên địa bàn tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phối hợp với các trường trên địa bàn, các ban ngành, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh đề xuất các giải pháp thực hiện những mục tiêu mà đại hội giáo dục đã đề ra.

  • Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động đúng Điều lệ và các qui định của pháp luật, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường để quản lí và giáo dục học sinh.

Nhà trường chủ động phối hợp với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh và các Tổ chức xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện được mục tiêu nguyên lý giáo dục.

Tổ chức tuyên truyền trong các bậc cha mẹ học sinh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục và đào tạo nhân các kì họp HĐND và các hội nghị của địa phương, tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về mục tiêu giáo dục. Trong hội nghị cha mẹ học sinh, thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội.

Đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình để các bậc phụ huynh thường xuyên nắm được tình hình học tập của con em mình, có những vấn đề cần phải xử lí đặc biệt là trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Thường xuyên duy trì hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường các chi hội cuả từng lớp với nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  • Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ bằng nhiều hình thức, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa ba môi trường giáo dục: nhà trường – gia đình – xã hội theo điều lệ trường trung học.

Trong nhiều năm qua công tác xã hội hóa giáo dục của địa phương thực sự đã góp phần quan trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đạt kết quả tốt. Hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng trường THCS Vĩnh trại đạt chuẩn quốc gia năm

  • Huy động hợp lí, có hiệu quả sự tham gia của phụ huynh học sinh và các tổ chức, doanh nghiệp vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.
  •  Nhà trường luôn thực hiện đúng các quy định về công khai các điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường trong các dịp: Khai giảng, Hội nghị CB-VC đầu năm, sơ kết, tổng kết năm học, các cuộc họp phụ huynh học sinh thường kì.

 

  Danh  sách đội ngũ giáo viên nhà trường 

 STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Hoa

HT

2

Triệu Thanh Huyền

P.HT

3

Từ Thuý Bình

P.HT

4

Hoàng Thị Kim

GV - TPT Đội

5

Đậu Thị Thanh Thuý

GV - Tổ trưởng TL

6

La Minh Thiệp

GV

7

Phạm Bích Liên

GV

8

Vũ Thị Tình

GV

9

Chu Thị Thuý Hằng

GV

10

Bế Thị Bích Thuỷ

GV

11

Dư­ơng Thị Thuần  Chính

GV –p.Tổ trưởng

12

Triệu Thị Loan

GV

13

Hà Đăng Cát

GV

14

Triệu Thị Thu Hồng

GV

15

Nguyễn Thúy Châm

GV

16

Nguyễn Thị Bình

GV

17

Nguyễn Thị Yến

GV

18

Bùi Tá Tùng

GV

19

Nguyễn Thị Hồng

GV

20

Vy Thị L­u Ly

GV

21

Lý Đức Bằng

GV

22

L­ương Khánh Thuỵ

GV -Tổ trưởng VS

23

Đu­ờng Thu Thuỷ

GV –p.Tổ trưởng VS

24

Nông Thanh Hoa

GV – Bí thư Đoàn

25

Nguyễn Thị Hoà

GV

26

Trần Thị  Mai

GV - TKHĐ

27

Lý Bích Hiền

GV

28

Đỗ Thị Thảo

GV

29

Nguyễn Bình Minh

GV

30

Nguyễn Thị Huyền

GV

31

Tr­ơng Kim Huệ

GV

32

Trịnh Thị Thuận

GV

33

Ngô Thị Thục

GV

34

Hoàng Thị Hường

GV

35

Lục Thị Nhiệm

GV

36

Đoàn Thị Phòng

GV

37

Nguyễn Thị Vân Hường

GV

38

Nguyễn Thị Thắm

GV - Tổ trưởng  SHĐ

39

Tô Thị Hạ

GV

40

Lu­ơng Thị Thêu

GV

41

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV

42

Nguyễn Thị Tuyết

GV

43

Nguyễn Thị Thuỳ

GV –p.Tổ trưởng

44

Nguyễn Thị Yến

GV

45

Hoàng Thị Mai

GV- Tổ trưởng  NN

46

Nguyễn Đăng Khôi

GV

47

Tô Thúy Mai

GV

48

Đỗ Thị Thanh

GV

49

Lê Thị Thu Hằng

GV

50

Đinh Trúc Linh

GV

51

Lê Thị Như­ Trang

GV

52

Ngô Thu Trang

GV

53

Hoàng Thu Hương

GV

54

Phùng Diệu Linh

GV –p.Tổ trưởng

55

Trần Thu Thắm

Giáo viên

56

Nguyễn Thanh Huyền

GV

57

Nguyễn Thị Ngọc

GV

58

Hoàng Thị Hạnh

GV

 

 


Bình luận


Gửi bình luận của bạn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Mã bảo vệ


Nhập mã bảo vệBình luận của bạn sẽ được ban quản trị duyệt trước khi đăng lên website