Mã Giáo viên tham gia vào trường học kết nối 

STT Mã giáo viên Họ tên
1 GV.13817.003 Dương Thị Thuần Chính
2 GV.13817.005 Bế Thị Bích Thủy
3 GV.13817.006 Bùi Tá Tùng
4 GV.13817.007 Lý Đức Bằng
5 GV.13817.008 Hà Đăng Cát
6 GV.13817.010 Vy Lưu Ly
7 GV.13817.011 Nguyễn Thị Yến
8 GV.13817.012 Nguyễn Thúy Châm
9 GV.13817.013 Nguyễn Thị Bình
10 GV.13817.014 Lương Khánh Thụy
11 GV.13817.015 Đường Thu Thủy
12 GV.13817.016 Trịnh Thị Thuận
13 GV.13817.017 Nguyễn Thị Huyền
14 GV.13817.018 Đỗ Thị Thảo
15 GV.13817.019 Nguyễn Thị Hòa
16 GV.13817.020 Nông Thanh Hoa
17 GV.13817.022 Đoàn Thị Phòng
18 GV.13817.023 Ngô Thị Thục
19 GV.13817.024 Nguyễn Thị Vân Hường
20 GV.13817.025 Nguyễn Thị Thắm
21 GV.13817.026 Nguyễn Thị Thùy
22 GV.13817.027 Tô Thị Hạ
23 GV.13817.028 Lương Thị Thêu
24 GV.13817.029 Nguyễn Thị Vân
25 GV.13817.030 Hoàng Thị Mai
26 GV.13817.031 Lê Thị Thu Hằng
27 GV.13817.033 Hoàng Thị Kim
28 GV.13817.034 Nguyễn Đăng Khôi
29 GV.13817.035 Tô Thúy Mai
30 GV.13817.036 Phùng Diệu Linh
31 GV.13817.037 Lê Như Trang
32 GV.13817.038 Ngô Thu Trang
33 GV.13817.039 Vũ Thị Tình
34 GV.13817.040 Hoàng Thị Hạnh
35 GV.13817.041 Lục Thị Nhiệm
36 GV.13817.042 Lí Bích Hiền
37 GV.13817.043 Nguyễn Thị Hồng
38 GV.13823.007 Nguyễn Phương Thùy
39 GV.13817.044 Triệu Thị Thu Hồng
40 GV.13817.045 Đỗ Thị Thanh
41 GV.13817.046 Nguyễn Thị Tuyết
42 GV.13817.048 Nguyễn Thị Yến TD
43 GV.13817.049 Nguyễn Thị Ngọc
44 GV.13817.050 Trần Thu Thắm
45 GV.13817.051 Nguyễn Duy Bình
46 GV.13817.052 Phạm thị bích liên
47 GV.13817.054 Trương Kim Huệ
48 GV.13817.055 Từ Quế Hường
49 GV.13817.056 Hoàng Thị Hường
50 GV.13817.057 Từ Thúy Bình
51 GV.13817.058 Triệu Thị Thanh Huyền
52 GV.13817.059 Nguyễn Thu Hằng
53 GV.13817.060 Nguyễn Phương Thúy
54 GV.13817.061 Nguyễn Bích Thuận
55 GV.13817.062 Nguyễn Lý

Bình luận


Gửi bình luận của bạn

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Mã bảo vệ


Nhập mã bảo vệBình luận của bạn sẽ được ban quản trị duyệt trước khi đăng lên website